100 % - najwyższa zdawalność matur w Koszalinie.


 
 
Wiktor Kamieniarz

 

 
 Szanowni Absolwenci!
 
Rodzice i Przyjaciele

II Liceum Ogólnokształcącego

im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie

 

Jak co roku, w imieniu własnym oraz całej Bronkowej społeczności zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Bronka 1%.

Zwracamy się do Państwa  z taką prośbą z następujących powodów:

- pieniądze, które Stowarzyszenie otrzymało od Państwa, zawsze są przeznaczane na rozwój dydaktyczny szkoły i wzbogacanie jej bazy materialnej. W latach 2008 – 2014 Stowarzyszenie zakupiło pomoce dydaktyczne, unowocześniło bazę szkoły, ufundowało kilkanaście stypendiów dla uczniów na kwotę około 140 tysięcy złotych;

- pragniemy utworzyć stały fundusz na stypendia naukowe i socjalne;

- wsparcie finansowe pozwoli nam dokończenie tworzenia auli szkoły oraz procesu uruchamiania dziennika elektronicznego, który usprawni komunikację szkoła – rodzic. Pozwoli także na zrealizowanie ambitnego planu wyposażenia wszystkich gabinetów  lekcyjnych w rzutniki oraz ekrany;
 
- już z w tym roku Rada Rodziców zakupiła 16 laptopów z przeznaczeniem na obsługę dziennika elektronicznego. Pragniemy, aby  dziennik ten prawidłowo funkcjonował od 1 września 2015 roku, a  w każdej sali lekcyjnej był laptop do dyspozycji nauczyciela prowadzącego lekcje. Brakuje nam ich jeszcze 12 i na ich zakup zbieramy pieniądze.

Szanowni Państwo!

W dzisiejszym świecie podstawowym warunkiem nauczania jest nowoczesna szkoła. Prosimy o wsparcie  naszej idei. Prosimy o 1%. Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc i Państwa zaangażowanie.

Wiktor Kamieniarz
Dyrektor II LO w Koszalinie

Leszek Kołecki
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów

 


 
 
Wspomnienia ze Zjazdu
Przetargi
Galeria Szkoły
Odwiedzający naszą stronę
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości