lp. Uroczystość    Odpowiedzialni    Termin   
1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 A. Stępień, 
W. Kamieniarz
03.09.2018r.,
godz. 9.00
2. Powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów II LO – 70 rocznica istnienia szkoły W. Kamieniarz
L. Kołecki
26.09.2018r.