2019 - szkoła była organizatorem ostatniego w historii Olimpiady finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Komitet Główny Olimpiady wyróżnił II Liceum Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie
2019 - największy w historii szkoły sukces w Ogólnopolskim Rankingu Szkół. Szkoła została wyróżniona Złotą Tarczą. 92 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących; 48 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich; 5 miejsce w Rankingu Szkół Województwa Zachodniopomorskiego.
2016 - II Liceum, za bardzo dobre wyniki nauczania, pracą wychowawczą, działania na rzecz społeczności Koszalina zostało wyróżnione Koszalińskim Orłem
2014 - uroczyste obchody 65-lecia II LO im. Władysława Broniewskiego
2009 -  uroczyste obchody 60-lecia II LO im. Władysława Broniewskiego
2008 -  rozpoczęcie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży we współpracy ze Średnią Szkołą Ogólnokształcącą w Nowostrojewie (Rosja)
2005 -  rozpoczęcie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży we współpracy ze Średnią Szkołą Ogólnokształcącą w Polessku (Rosja)
2004 -  oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej
2002 -  rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Władysława Broniewskiego, powrót do nazwy II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego
2001 -  wręczenie pierwszej statuetki "Bene meritus"
1991 -  rozpoczęcie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży we współpracy ze szkołą Elly-Heuss-Knapp-Schule w Neuműnster (RFN)
1983 -  utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Władysława Broniewskiego z II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. Władysława Spasowskiego
1979 -  przyznanie przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania Medalu Komisji Edukacji Narodowej z okazji jubileuszu 30-lecia II Liceum Ogólnokształcącego
1973 -  rozpoczęcie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży we współpracy ze szkołą EOS Geschwister-Scholl-Schule w Wizmarze (NRD)
1973 -  przyznanie szkole Medalu XXV-lecia i Medalu Zasługi dla rozwoju Koszalina
1968 -  wręczenie II Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Broniewskiego sztandaru szkoły
1965 -  przeniesienie liceum do budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego 7
1963 -  rozdzielenie szkoły podstawowej od liceum
1962 -  nadanie szkole imienia Władysława Broniewskiego
1949 -  powołanie do życia Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Siedzibą szkoły jest prawe skrzydło okazałego gmachu przy ul. Jedności 9