RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%


W przypadku zagubienia bądź zniszczenia oryginału świadectwa/legitymacji szkolnej, uczeń powinien złożyć w sekretariacie szkoły podanie kierowane do dyrektora szkoły o wyrobienie duplikatu:

- legitymacja: 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty 9,00 zł.
- świadectwo: dowód wpłaty 26,00 zł. bez fotografii

Wpłaty proszę kierować na konto:
mBank SA Oddział Korporacyjny Koszalin, 
90 1140 1137 0000 2963 1000 1001

Wiktor Kamieniarz
Dyrektor II LO w Koszalin


Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - TUTAJ

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji   - TUTAJ