RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

Link do deklaracji wypełnianej elektronicznie: TUTAJ


Po wygenerowaniu deklaracji plik pdf należy zachować na dysku (prosimy o zachowanie oryginalnej nazwy wygenerowanego pliku!!) a następnie wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W temacie e-maila prosimy podać: klasa_numerzdziennika (np. 3h_06, 2m_99 itp).

Wszystkie deklaracje zostaną wydrukowane w szkole. W podanym (osobnym komunikatem) terminie uczniowie poszczególnych klas będą zgłaszać się do Pani wicedyrektor Anny Krzyżanowskiej w celu potwierdzenia własnoręcznym podpisem swoich wyborów w wydrukowanych deklaracjach.


Adnotacja dla absolwentów (maturzystów z lat ubiegłych, chcących poprawić wyniki)

Przy wypełnianiu deklaracji należy wpisać inny rok zdawania matury, pojawi się wtedy pole "Rok otrzymania świadectwa dojrzałości:"  oraz "W poprzednich latach przystępowałem/łam do matury:"

Chcąc poprawić język obcy dodatkowy należy w bloku "przedmioty obowiązkowe" wybrać w menu rozwijalnym język bez kliknięcia w kwadrat pola (tak aby nie został wybrany obowiązkowy - kolor zielony), wtedy pojawi się w bloku przedmiotów dodatkowych (dolna część formularza) pole (kwadrat) wybranego języka.

Tak jak w przypadku przyszłych maturzystów proszę przesłać na podanego wyżej emaila. W temacie e-maila prosimy podać: "Powtórne przystąpienie do egzaminu maturalnego". Deklaracje zostaną wydrukowane w szkole i na miejscu należy je potwierdzić podpisem przed wymaganym terminem (deklaracja ostateczna do 07 lutego 2020, jednak zalecamy wypełnić i przesłać deklarację e-mailem do końca stycznia 2020).


WAŻNE Pamiętajcie Państwo, że to WY jesteście odpowiedzialni za umieszczone wpisy w dokumencie. Szkoła pełni jedynie funkcje pomocnicze w części logistycznej i nie ma nikt obowiązku czytać/poprawiać Waszych dokumentów w części dotyczących Waszych wyborów.

Jeśli ktoś z Was napisze, że ma na imię Ryszadr (a nie Ryszard), wybierze jeżyk łemkowskii określi się jako dwujęzyczny to takie arkusze będą na Niego czekały w dniu egzaminu! Szkole nic do tego, gdyż każdy z Was ma swobodne prawo wyboru. W szkole weryfikowany jest jedynie stan formalny (miejscowość i data złożenia dokumentu - NIC WIĘCEJ). Zanim więc wyślecie deklaracje bądźcie łaskawi przeczytać coś tam wpisali i wybrali.

Dobrze zdać sobie sprawę, że jak do tej pory będzie to najważniejszy egzamin Waszego życia, gdyż niekiedy decyduje o dalszym jego losie, więc warto spróbować być pełnoletnim w ten czas wypełniania deklaracji.