RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

Laureaci i finaliści Olimpiad i Konkursów Przedmiotowych
w roku szkolnym 2018-2019


Uczeń Olimpiada Tytuł Opiekun
Justyna Moszyńska Olimpiada
Mediewistyczna
laureatka przygotowanie samodzielne
Oliwia Kłobukowska Olimpiada 
Wiedzy o Prawie
laureatka Lechosław Warzyński
Dmitrij Kostusev Olimpiada 
Prawosławnej Wiedzy Religijnej
finalista Mikołaj Lewczuk
Patryk Sochaj Olimpiada 
Biologiczna
finalista Julian Gajdzica
Kacper Patan Olimpiada 
Historyczna
finalista Lechosław Warzyński
Wiktor Kamieniarz
Anita Nowicka Olimpiada 
Literatury i Języka Polskiego
finalista Tamara Gutta-Aleksandrowicz
Olimpiada Innowacji Technicznych 
i Wynalazczości
laureatka Elżbieta Gronowska
Aleksandra Bibro Olimpiada Innowacji Technicznych
i Wynalazczości
finalistka Jolanta Butrynowska
Aleksandra Kaszubowska Olimpiada 
o Diamentowy Indeks AGH
laureatka Joanna Szuba
Jakub Cuckarew Olimpiada 
o Diamentowy Indeks AGH
finalista Joanna Szuba
 
Bardzo się cieszę i gratuluję 
Wiktor Kamieniarz