Szanowni Rodzice, Uczniowie klas 8 szkół podstawowych !

Przypominamy, że wniosek w wersji elektronicznej musi być podpisany podpisem elektronicznym.
Dopiero wtedy członkowie komisji rekrutacyjnej szkoły I wyboru mogą go wydrukować i zweryfikować.
Do wniosku powinny być również dołączone wszystkie załączniki potwierdzające Państwa oświadczenia (zawarte w dodatkowych informacjach o kandydacie).
Wniosek składany w wersji papierowej drukują Państwo samodzielnie i przynoszą do szkoły I wyboru dołączając do niego 2 fotografie legitymacyjne.

Bogusława Hordyńska
Dyrektor szkoły