RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

    WYNIKI  REKRUTACJI

- 12 sierpnia 2020r. godz. 15.00  (po zalogowaniu na platformie - Vulcan,
listy zostaną wywieszone przed szkołą o godz. 15:00 - wejście od strony boiska)


Przyjmowanie oryginałów dokumentów

                13 sierpnia 2020r. w godz. 8:00 - 15:30                 
14 sierpnia 2020r. w godz. 8:00 - 13:30

              
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego;
- 3 fotografie legitymacyjne

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, przyjmowanie dokumentów będzie się odbywało w obowiązującym reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. Kandydat/Rodzic muszą być zaopatrzeni w: środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę, 
własny długopis

Do auli wchodzimy od strony boiska.  Przed wejściem obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

        Nabór Vulcan - TUTAJ  

 

                                                                                                                               Wiktor Kamieniarz
                                                                                                                             Dyrektor II LO w Koszalinie


UWAGA MATURZYŚCI !

Świadectwo dojrzałości odbiera osobiście absolwent w sekretariacie szkoły 9.00 - 13.00.

Przy odbiorze świadectwa wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbiór świadectwa odbywa się w obowiązującym
w miejscach publicznych reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane,
tj. m.in. absolwent dokonujący odbioru musi być zaopatrzony w:

  • środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę,
  • własny długopis

                                                                         Anna Krzyżanowska
                                                                                       Wicedyrektor II LO w Koszalinie  Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
w dniu 26 sierpnia 2020 r. (godzina 11.30/12.00)
98 miejsce w Polsce - BRONEK MOCARZ JEST I BASTA

Ukazał się ranking 3523 liceów ogólnokształcących Newsweeka. 
W pierwszej  setce w Polsce są dwa licea z Koszalina.
I LO im. St. Dubois - 87 miejsce,
G r a t u l a c j e  ! ! !

oraz II LO im. Wł. Broniewskiego - 98 miejsce
To miła wiadomość i powód do dumy.

Absolwentów szkół podstawowych zapraszam do nauki w super szkole.

                                                                      Wiktor Kamieniarz
                                                                                     Dyrektor II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie


 


Filmy promujące II LO