DYREKCJA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE 
 
Dyrektor 
mgr Bogusława Hordyńska
Powołana na stanowisko dyrektora szkoły 1 września 2023 r. 
Nauczyciel języka niemieckiego

Wicedyrektor 
mgr Anna Krzyżanowska


Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 1 września 2006 r.   

Nauczyciel biologii i przyrody


Wicedyrektor
mgr Joanna Lizak


Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 1 września 2022 r.

Nauczyciel języka niemieckiego