RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

    WYNIKI  REKRUTACJI

- 12 sierpnia 2020r. godz. 15.00  (po zalogowaniu na platformie - Vulcan,
listy zostaną wywieszone przed szkołą o godz. 15:00 - wejście od strony boiska)


Przyjmowanie oryginałów dokumentów

                13 sierpnia 2020r. w godz. 8:00 - 15:30                 
14 sierpnia 2020r. w godz. 8:00 - 13:30

              
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego;
- 3 fotografie legitymacyjne

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, przyjmowanie dokumentów będzie się odbywało w obowiązującym reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. Kandydat/Rodzic muszą być zaopatrzeni w: środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę, 
własny długopis

Do auli wchodzimy od strony boiska.  Przed wejściem obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

        Nabór Vulcan - TUTAJ  

 

                                                                                                                               Wiktor Kamieniarz
                                                                                                                             Dyrektor II LO w Koszalinie