Powodów może być kilka:

  • Wychowawca jeszcze nie uzupełnił dwóch danych dotyczących Was (rodzice) i Waszych dzieci w szkole.
    Te dane to pesel i adres email dla każdej osoby muszą być UNIKATOWE!
  • Pozostawione wpisy z poprzedniej placówki, gdzie w niektórych wypadkach rodzice mieli ten sam adres email "podpięty" do dwóch ludzi
    (np. rodziców, ew. rodzica i dziecka)
  • Zwykłe błędy "literówkowe" we wpisach.

We wszystkich wymienionych sprawach PROSZĘ o "zaatakowanie" wychowawców!:-)