W przypadku zagubienia bądź zniszczenia oryginału świadectwa/legitymacji szkolnej, uczeń powinien złożyć w sekretariacie szkoły podanie kierowane do dyrektora szkoły o wyrobienie duplikatu:

- legitymacja: 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty 9,00 zł.
- świadectwo: dowód wpłaty 26,00 zł. bez fotografii

Wpłaty proszę kierować na konto:
mBank SA Oddział Korporacyjny Koszalin, 
90 1140 1137 0000 2963 1000 1001

Bogusława Hordyńska
p.o. Dyrektor II LO w Koszalin


Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - TUTAJ

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji   - TUTAJ