Statuetka 

W 2001 roku Dyrekcja i Grono Pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie ustanowiło NAGRODĘ „BENE MERITUS” 

NAGRODĘ mogą otrzymać:
1. Rodzice, którzy aktywnie i społecznie działają na rzecz szkoły;
2. Nauczyciele:
• którzy osiągają sukcesy w pracy z uczniem zdolnym potwierdzone tytułami finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych;
• których uczniowie osiągają i to systematycznie wysokie wyniki z egzaminu maturalnego;
• którzy społecznie pracują na rzecz szkoły i społeczności szkolnej i mają zasadniczy wpływ na podniesienie poziomu nauczania i wychowania.

3. Uczniowie którzy:
• osiągają wybitne sukcesy w nauce i innych dziedzinach życia społecznego;
• swoją postawą są wzorcem postępowania i zachowania.
Kapitułę „BENE MERITUS” tworzą:
• z urzędu dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego;
• trzech nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną;
• dwóch przedstawicieli Rady Rodziców;
• dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
Kadencja Kapituły trwa jeden rok.
 
Procedura przyznawania NAGRODY:

1. Wnioskować o przyznanie NAGRODY mogą:
• Dyrektor szkoły;
• Grono Pedagogiczne;
• Rada Rodziców
• Dyrektor szkoły;
• Grono Pedagogiczne;
• Rada Rodziców;
• Samorząd Uczniowski.

2. Wnioski przekazywane są Dyrektorowi raz w roku do dnia 10 kwietnia.

3. Wciągu 7 dni od wpłynięcia wniosków Dyrektor zwołuje posiedzenie Kapituły, która przyznaje Statuetkę w kategorii:
• Uczeń/Absolwent;
• Rodzic;
• Nauczyciel;
• Specjalna. 
 
Wniosek o przyznanie statuetki TUTAJ 

Laureaci

 Rok 2013
Barbara Kamieniarz – nauczyciel historii w latach 2006 – 2011
Kacper Laskowski – uczeń klas humanistyczno-prawnej, 
    laureat i finalista 5 olimpiad przedmiotowych.
 Rok 2012
 Krzesisława Komar-Rychlicka - nagroda specjalna (absolwentka) 
 
 Paulina Jankowska -  absolwentka
Rok 2011

Przemysław Krzyżanowski- Wiceprezydent Miasta Koszalina

Rok 2010

Adrian Gojdź -  absolwent  

Rok 2009

Mirosław Mikietyński - Prezydent Miasta Koszalina
Leszek Kołecki - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Bronka

Rok 2008

Aleksandra Iwanicka -  absolwentka  
Wanda Szafoni - nauczyciel
Mateusz Komorowski -  absolwent
Rok 2007

Zbigniew Molesztak - nauczyciel
Wacław Kobyliński -  absolwent
Rok 2006

Zofia Molesztak - nauczyciel
Kamil Zawarski - absolwent  

Rok 2005

Teresa Sławecka - nauczyciel
Marta Subel -  absolwentka  

Rok 2004

Marian Binaś ­- rodzic
Agnieszka Podpora -  absolwentka 

Rok 2003

Jan Bogowski - nauczyciel
Milena Ostrysz -  absolwentka 

Rok 2002

Mirosław Burzyński - rodzic
Paweł Polański - absolwent

Rok 2001

Wanda Bańczorowska - nauczyciel
Ryszard Dąbrowski - nauczyciel
Janina Jagodzińska - nauczyciel
Katarzyna Zielińska - absolwentka 
 
rankingi
Szukaj na stronie
Z życia "Bronka"
Wymiana, czerwiec 2019
Z końcem roku szkolnego przyszedł czas na drugą część tegorocznej wymiany między naszym liceum i Gymnasium Papenburg. W niedzielę,  02.06.2019 r. wieczorem, wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy najpierw do Hanoweru. Tam, przed przesiadką przywitał nas taki widok: Świat stanął na głowie ....
 
Więcej - TUTAJ
 
Zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Koszalińskiej.

W dniach 30-31 V oraz 6-7 VI 2019r. uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii zorganizowanych na Politechnice Koszalińskiej przy ul. Racławickiej. Zajęcia prowadzone pod nadzorem pracownika Politechniki - dr Łukasza Dudka i nauczyciela chemii mgr inż. Jerzego Jasiakiewicza.
 
Finał wojewódzki piłkarzy ręcznych.
Nasi Bronkowi szczypiorniści walczyli w finale wojewódzkim. Po bardzo zaciętych meczach z szkołami mistrzostwa sportowego  KUKS Szczecin i CKS Szczecin nasi chłopcy zajęli czwarte miejsce. Gratulujemy ogromnej determinacji i walki do końca. Dziękuję za kolejny rok ciężkiej pracy.
 
Kolejny sukces piłkarzy ręcznych

Kolejny sukces piłkarzy ręcznych. Po wygraniu powiatu drużyna Piotr Jachnowca 28. 03. brała udział w Finałach Regionu . Do naszej hali przyjechały najlepsze drużyny z swoich regionów: Białogardu, Świdwina, Szczecinka. Bo bardzo zaciętym meczu finałowym  z drużyna z Szczecinka nasi chłopcy wygrali zdobywając złoty medal i uzyskując awans do finału wojewódzkiego. 

 
Dn matematyki w "Bronku"
W dniach 19.03-21.03 klasa 2 ,,m’’ zorganizowała Dni Matematyki, w których brały udział wszystkie klasy pierwsze oraz drugie. Przygotowała różne konkurencje, w których toczyły walkę o najwyższe miejsca, zbierając punkty do klasyfikacji generalnej.
 
8 marca w Bronku

Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet Dyrektor szkoły, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Bronka oraz Rada Rodziców zorganizowali spotkanie w szkolnej kawiarni.  Była to wyjątkowa uroczystość. Padły serdeczne i ciepłe życzenia ze strony Pana Dyrektora.

 
LINKI
 
Wynajem hali
Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu hali sportowej
Cena wynajmu wynosi 118 zł netto + VAT za 60 min.
Odwiedzający naszą stronę
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości