Zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Koszalińskiej.


W dniach 30-31 V oraz 6-7 VI 2019r. uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii zorganizowanych na Politechnice Koszalińskiej przy ul. Racławickiej. Zajęcia prowadzone pod nadzorem pracownika Politechniki - dr Łukasza Dudka i nauczyciela chemii mgr inż. Jerzego Jasiakiewicza.

Po odpowiednim ubraniu się w fartuchy ochronne, rękawiczki i okulary oraz wstępnym instruktażu BHP uczniowie przystąpili do zajęć. Na początku wszyscy uczniowie podzielili się na zespoły i zapoznali się z metodyką zaplanowanych ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach.

Tematem pierwszej części zajęć laboratoryjnych było miareczkowanie alkacymetryczne, czyli chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na kontrolowanym dodawaniu z biurety roztworu o znanym stężeniu, tzw. titranta do roztworu badanego zawierającego analit. Uzyskane odczyty objętości przereagowanych roztworów należało przeliczyć na ilości substancji i stężenia. Po podaniu prawidłowych wyników było zaliczane ćwiczenie na danym stanowisku. Uczniowie wykonywali miareczkowanie w zespołach 2-3 osobowych na kilku stanowiskach. Podczas ćwiczeń masy i objętości substancji były mierzone z najwyższą dokładnością (do 0,0001 gram, a objętość z dokładnością do 1 kropli cieczy, czyli 0,1-0,05 mililitra)
 
Tematem drugiej części zajęć były reakcje strąceniowe soli. Uczniowie podczas wykonywania tej części ćwiczeń mieszali roztwory odpowiednich soli i wodorotlenków (zawierających m. in. kationy) z solami i kwasami z drugiej grupy (zawierających m. in. aniony). Obserwacja wyników doświadczeń polegała na określeniu czy wytrącił się osad soli, jego barwy i ewentualnych zmian jakie później następowały. Wyniki doświadczeń, tj. obserwacje należało zamieścić w odpowiedniej tabeli.
 
Praca zespołowa i indywidualna podczas ćwiczeń umożliwiła zapoznanie się praktyczne z czynnościami laboratoryjnymi, a do wykonywania niezbędnych obliczeń uczniowie musieli wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie nauki w szkole.
 
Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego z Politechniką Koszalińską w zakresie ćwiczeń laboratoryjnych z chemii będzie kontynuowana w roku następnym...

Migawki z zajęć - TUTAJ
 
rankingi
Szukaj na stronie
Z życia "Bronka"
Wymiana, czerwiec 2019
Z końcem roku szkolnego przyszedł czas na drugą część tegorocznej wymiany między naszym liceum i Gymnasium Papenburg. W niedzielę,  02.06.2019 r. wieczorem, wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy najpierw do Hanoweru. Tam, przed przesiadką przywitał nas taki widok: Świat stanął na głowie ....
 
Więcej - TUTAJ
 
Zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Koszalińskiej.

W dniach 30-31 V oraz 6-7 VI 2019r. uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii zorganizowanych na Politechnice Koszalińskiej przy ul. Racławickiej. Zajęcia prowadzone pod nadzorem pracownika Politechniki - dr Łukasza Dudka i nauczyciela chemii mgr inż. Jerzego Jasiakiewicza.
 
Finał wojewódzki piłkarzy ręcznych.
Nasi Bronkowi szczypiorniści walczyli w finale wojewódzkim. Po bardzo zaciętych meczach z szkołami mistrzostwa sportowego  KUKS Szczecin i CKS Szczecin nasi chłopcy zajęli czwarte miejsce. Gratulujemy ogromnej determinacji i walki do końca. Dziękuję za kolejny rok ciężkiej pracy.
 
Kolejny sukces piłkarzy ręcznych

Kolejny sukces piłkarzy ręcznych. Po wygraniu powiatu drużyna Piotr Jachnowca 28. 03. brała udział w Finałach Regionu . Do naszej hali przyjechały najlepsze drużyny z swoich regionów: Białogardu, Świdwina, Szczecinka. Bo bardzo zaciętym meczu finałowym  z drużyna z Szczecinka nasi chłopcy wygrali zdobywając złoty medal i uzyskując awans do finału wojewódzkiego. 

 
Dn matematyki w "Bronku"
W dniach 19.03-21.03 klasa 2 ,,m’’ zorganizowała Dni Matematyki, w których brały udział wszystkie klasy pierwsze oraz drugie. Przygotowała różne konkurencje, w których toczyły walkę o najwyższe miejsca, zbierając punkty do klasyfikacji generalnej.
 
8 marca w Bronku

Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet Dyrektor szkoły, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Bronka oraz Rada Rodziców zorganizowali spotkanie w szkolnej kawiarni.  Była to wyjątkowa uroczystość. Padły serdeczne i ciepłe życzenia ze strony Pana Dyrektora.

 
LINKI
 
Wynajem hali
Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu hali sportowej
Cena wynajmu wynosi 118 zł netto + VAT za 60 min.
Odwiedzający naszą stronę
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości